logo


Druhowie,

Jak co roku zależy nam na tym by kategoryzacja była realizowana przez wszystkie drużyny w organizacji. Dotychczas aplikacja nie była otwarta, gdyż zastanawialiśmy się jak weryfikować efekty pracy drużyn w czasie pandemii koronawirusa. Podjęliśmy jednak decyzję, że uruchamiamy aplikacje na dotychczasowych zasadach, a sporne kwestie dotyczące np. liczby biwaków, zdobytych stopni czy sprawności możecie opisać na końcu wypełnianego formularza. Także kwestia oceny obozów letnich nie będzie wpływała na ocenę drużyny, gdyż zdajemy sobie sprawę, że niektóre jednostki nie będą mogły przeprowadzić akcji letniej w zaplanowanym zakresie.                                                                                                             

Głównym powodem dla którego nie zawieszamy w tym roku kategoryzacji jest chęć docenienia pracy, którą wykonały drużyny od września 2019 roku. Jednak ze względu na nietypowe warunki w tym roku ostateczną weryfikację drużyn puszczańskich i leśnych przeprowadzą lokalni komendanci chorągwi wraz referentami i hufcowymi. To oni zadecydują, które drużyny zostaną zaproszone na tegoroczny Turniej Drużyn Puszczańskich i Leśnych.                              

Czuwaj!
szef Wydziału Harcerzy ZHR
phm. Jarosław Kowalski HR

11.05.2020 r.