logo
Druhowie,

rozpoczynamy rok harcerski 2022/2023! A wraz z nim uruchamiamy nowy arkusz kategoryzacyjny.

Tegoroczne wymagania zostały nieco zaktualizowane. Jest to efekt pracy referentów harcerskich z całej Polski. W zmianach tych kierowały nami dwa cele:
1. Rozpędzenie programowo naszych drużyn co najmniej do stanu sprzed pandemii.
2. Dostosowanie wymagań tak, aby pomagały nam zrealizować cele postawione przez Komendantów Chorągwi i Główną Kwaterę przed Organizacją do roku 2030 tj: Gromada przy każdej Drużynie; Wędrownicy w każdym Hufcu; Zwiększenie liczby drużyn harcerzy o połowę; ZHR w każdym powiecie.

Sprawdzenie zeszłorocznego arkusza kategoryzacyjnego da Wam świetny ogląd co do tego gdzie byliście - być może dzięki temu będziecie w stanie lepiej zdecydować gdzie warto rozłożyć siły i akcenty w tym roku? Być może jesteście w stanie zdobyć w tym roku wyższą kategorię i zawalczyć o tytuł Drużyny Sokolej, Orlej bądź Rzeczypospolitej?

Spotkajcie się niebawem ze swoim hufcowym i określcie mu swoje ambicje - jaką kategorię chcielibyście zdobyć w tym roku - i zaplanujcie swoją pracę tak, aby bez problemu wypełnić wszystkie wymagania i rozłożyć to w czasie - żeby nic nie zaskoczyło Was po drodze.

Po nowym roku spotkajcie się raz jeszcze - i sprawdźcie w połowie drogi jak Wam idzie, być może Wasz plan będzie wymagał lekkiej korekty? Na końcu spotkajcie się raz jeszcze - w maju - aby podsumować okres śródroczny i omówić obozowe sprawy.

Życzę Wam wszystkim, aby spełniły się Wasze aspiracje i abyście zdobyli takie kategorie jakie sobie wymarzyliście. A być może i zdobyli w przyszłym roku miano Drużyny Rzeczypospolitej, Orlej czy Sokolej!

Czuwaj!
szef Wydziału Harcerzy ZHR
hm. Kajetan Kapuściński
1.10.2022r.