logo
Druhowie,

rozpoczynamy rok harcerski 2023/2024! A wraz z nim uruchamiamy nowy arkusz kategoryzacyjny.

Sprawdzenie zeszłorocznego arkusza kategoryzacyjnego da Wam świetny ogląd co do tego gdzie byliście - być może dzięki temu będziecie w stanie lepiej zdecydować gdzie warto rozłożyć siły i akcenty w tym roku? Być może jesteście w stanie zdobyć w tym roku wyższą kategorię i zawalczyć o tytuł Drużyny Sokolej, Orlej bądź Rzeczypospolitej?

Spotkajcie się niebawem ze swoim hufcowym i określcie mu swoje ambicje - jaką kategorię chcielibyście zdobyć w tym roku - i zaplanujcie swoją pracę tak, aby bez problemu wypełnić wszystkie wymagania i rozłożyć to w czasie - żeby nic nie zaskoczyło Was po drodze.

Po nowym roku spotkajcie się raz jeszcze - i sprawdźcie w połowie drogi jak Wam idzie, być może Wasz plan będzie wymagał lekkiej korekty? Na końcu spotkajcie się raz jeszcze - w maju - aby podsumować okres śródroczny i omówić obozowe sprawy.

W arkuszu zostało wprowadzone kilka zmian:
- Usunięte zostało wymaganie wstępne "° Drużyna uczestniczyła w min. 8 dniowym obozie harcerskim." - w kategoryzacji sprawdzamy, czy drużyna pojedzie na obóz w danym roku kategoryzacyjnym i są do tego dedykowane zadania.
- Zmieniona została nazwa kategorii zadań w śródroczu z "OBÓZ" na "PLANOWANIE OBOZU", a ich treść odnosi się do tego co drużyna planuje/organizuje jeszcze w śródroczu.
- Do zadań obozowych została dodana adnotacja - "W tym roku do czasu trwania obozu drużynowy może wliczyć udział drużyny w Zlocie w rocznicę Powstania Warszawskiego." - chcemy w ten sposób zachęcić jak największą liczbę drużyn do udziału w obchodach 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, które będzie dużym wydarzeniem dla ZHR.
- Do wymagań biwakowych dodana została w ich treści adnotacja *Do zadania wliczają się Turnieje, Zloty i inne akcje centralne, ale nie wlicza się wyjazd zimowy drużyny, który jest zawarty w osobnym punkcie. Terminem "biwak" określamy wyjazd na łono natury (spanie w namiotach/szałasach/hamakach itd.).", która z przyczyn technicznych nie wyświetlała się w zeszłym roku.
- W wymaganiu zimowiskowym dla drużyny Polowej słowo "biwak" zostało zamienione na "wyjazd".
- Została dodana treść zadania od Naczelnika: "Drużyna zrealizowała działania programowe (np. biwak w miejscu ważnym dla organizacji, cykl spotkań z założycielami ZHR, stworzenie i zdobycie odznaki mającej na celu upamiętnienie roli drużyny w ZHR itp.) w celu uczczenia 35-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Do działań drużyna zaprosiła przynajmniej jedną, inną jednostkę w celu zapoznania się i wymiany doświadczeń."

Życzę Wam wszystkim, aby spełniły się Wasze aspiracje i abyście zdobyli takie kategorie jakie sobie wymarzyliście. A być może i zdobyli w przyszłym roku miano Drużyny Rzeczypospolitej, Orlej czy Sokolej!

Czuwaj!
szef Wydziału Harcerzy ZHR
hm. Kajetan Kapuściński
15.10.2023r.