logo

Druhowie,

Zgłaszaliście wiele zastrzeżeń do działania systemu kategoryzacji jak i samych wymagań. W odpowiedzi na to powołaliśmy zespół, który pracuje nad wprowadzeniem zmian i ulepszeniu systemu. Jednak nie udało nam się tego poprawić w zakładanym czasie. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i jednocześnie informujemy, że dotychczasowe zadania śródroczne w kategoryzacji mogą być nadal wytyczną do pracy drużyny dla danej kategorii.

Zmiany nad którymi pracujemy zostaną zaprezentowane na Złazie OH-y (23-25 listopada) wszystkim instruktorom i jeśli zyskają Waszą akceptacje wprowadzimy je jak najszybciej w życie w nowym systemie.

Jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość.


Czuwaj!!

Szef Wydziału Harcerzy ZHR

phm. Jarosław Kowalski HR

04.11.2018 r.