logo

Druhowie,

Zgłaszaliście wiele zastrzeżeń do działania systemu kategoryzacji jak i samych wymagań. W odpowiedzi na to powołaliśmy zespół, który pracuje nad wprowadzeniem zmian i ulepszeniu systemu. Jednak nie udało nam się tego poprawić w zakładanym czasie. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i jednocześnie informujemy, że dotychczasowe zadania śródroczne w kategoryzacji mogą być nadal wytyczną do pracy drużyny dla danej kategorii.

Zmiany nad którymi pracujemy zostaną zaprezentowane na Złazie OH-y (23-25 listopada) wszystkim instruktorom i jeśli zyskają Waszą akceptacje wprowadzimy je jak najszybciej w życie w nowym systemie.

Jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość.


Czuwaj!!

Szef Wydziału Harcerzy ZHR

phm. Jarosław Kowalski HR

04.11.2018 r.


Druhowie,

Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w kategoryzacji za rok 2017/18! Mam nadzieję, że to narzędzie pomogło Wam w planowaniu kolejnych kroków do rozwoju Waszej drużyny, oraz chcecie w najbliższej przyszłości walczyć o wyższe kategorie.


Najpóźniej 28.10.2018 (zmiana terminu spowodowana jest zaplanowanym spotkaniem zespołu kategoryzacyjnego w dniu 20.10.2018) ukaże się zaktualizowana wersja systemu kategoryzacyjnego. Dążymy do tego, aby to narzędzie było dla Was jeszcze prostsze i bardziej przejrzyste. Najbliższa okazja, aby dowiedzieć się o tym więcej będzie na Turnieju Drużyn Puszczańskich w najbliższy weekend.

Będziemy na bieżąco informować poprzez tą stronę www o dalszych naszych krokach i oczywiście zostanie przygotowany dla Was materiał zawierający spisane zmiany względem poprzedniego roku kategoryzacyjnego.


Czuwaj!!

Szef zespołu kategoryzacyjnego OH-y

hm. Bartłomiej Bajda HR

09.09.2018 r.


Przypominamy o tym, że możliwość wypełniania arkuszy śródrocznych zostanie zamknięta po północy z 30.05 na 31.05.


Drużyny aspirujące do kategorii drużyny puszczańskiej proszone są o przesyłanie na maila kategoryzacji danych kontaktowych do drużynowego, komendanta obozu, oraz podanie terminu i miejsca obozowego. Pomoże nam to w organizacji tegorocznych odwiedzin GKHy na Waszych obozach :)


W przypadku znalezienie jakiegoś błędu lub niejasności zapraszam do kontaktu mailowego. Usterka z planowanymi wymaganiami została naprawiona :)

Czuwaj!!

Szef zespołu kategoryzacyjnego OH-y

phm. Bartłomiej Bajda HR

20.05.2018 r.


Po okresie przyjacielskich spotkań kategoryzacyjnych przekazuję poniżej aktualne zadania, które zostaną w najbliższym czasie zrealizowane:

  • ukończenie panelu dla komendantów chorągwi (dodanie funkcjonalności dodawania zadań obozowych dla drużyn próbnych, polowych i leśnych w danej chorągwi);
  • opublikowanie poradnika dla drużynowych, hufcowych i komendantów chorągwi z instrukcją obsługi ekategoryzacji;
  • zebranie zespołu kategoryzacyjnego, który będzie opracowywał plan wizytacji obozowych, oraz dalsze działania związane z kategoryzacją drużyn harcerskich OHy;
  • utworzenie narzędzia statystycznego dla użytkowników systemu ekategoryzacyjnego.


Osoby chętne, które chciałyby dołączyć do zespołu kategoryzacyjnego odsyłam na adres mailowy: kategoryzacja.harcerze@zhr.pl, każdy kto ma pomysł jak dalej to narzędzie ulepszać będzie miał w tym miejscu możliwość, by współtworzyć przyszłość kategoryzacji OHy.


Proszę również o kontakt hufcowych i komendantów chorągwi ws. przyznania w systemie kategorii za rok 2016-17. Tak jak widzicie macie możliwość przyznawania kategorii w aktualnym okresie, a za poprzedni okres wyjątkowo będę ręcznie przyznawał kategorie w systemie. Zobaczcie, czy Wasze drużyny są przypisane do Waszych hufców (widać to w Waszych panelach) - to jest jedyny warunek, abyście mieli możliwość przyznawania kategorii oraz opiniowania arkuszy jednostek Wam podległych. a mi ułatwi to zlokalizowanie drużyn przy przyznawaniu kategorii.


Jeśli gdzieś znajdziecie jakiś błąd, lub coś będzie nie jasne proszę o kontakt mailowy na powyższy mail. Wciąż trwają prace nad naprawą tego narzędzia po problemach z serwerami ZHR i mogliśmy coś przegapić.

Czuwaj!!

Szef zespołu kategoryzacyjnego OHy

phm. Bartłomiej Bajda HR

01.10.2017 r.


Druhu Drużynowy,

Kategoryzacja drużyn harcerzy jest narzędziem metodycznym stworzonym dla drużynowych harcerzy i całego pionu harcerskiego w Organizacji Harcerzy. W pierwszej kolejności ma wspierać pracę drużynowego harcerzy:

·    ułatwiając mu ocenę własnej jednostki oraz określając jej poziomu na tle innych drużyn harcerzy w Organizacji- wskazując sprawdzoną ścieżkę rozwoju drużyny harcerzy,

·         umożliwiając drużynie harcerzy rywalizację oraz naśladowanie najlepszych drużyn,

·         pomagając w motywacji drużyny harcerzy oraz wyznaczaniu kierunków i celów jej rozwoju.

 

Przeznaczeniem kategoryzacji jest także wsparcie pracy hufca harcerzy, chorągwi harcerzy i Organizacji Harcerzy w ocenie poziomu i kondycji jednostek oraz inicjowaniu rywalizacji drużyn harcerzy.

Portal powstał dzięki inspiracji Wydziału Zuchowego, który stworzył e-kategoryzacje gromad zuchowych. Inicjatorem powstania e-kategoryzacji harcerzy jest hm. Pawel Szymankiewicz (Łódzka Chorągiew Harcerzy) szef zespołu ds. kategoryzacji,system internetowy został opracowany przez pwd. Pawla Marczuka HR (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy)

Kierownik Wydziału Harcerzy

hm. Rene Karkocha HR

01.10.2017 r.