logo
Nazwa Drużyny Kategoryzacja Planowanie Kategoria przyznana rozkazem Kategoria przyznana w zeszłym roku
Spotkanie przyjacielskie I odwiedziny (instruktorskie)
[Arkusz śródroczny]
II odwiedziny (obozowe) Kategoria Punkty
1 zaczynamy
23 pkt
23 Brak przyznanej kategorii
2 28 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Antoniego Olbromskiego
43 pkt
43 Brak przyznanej kategorii