logo

Niniejszy portal ma służyć jak narzędzie kategoryzacyjne (e-kategoryzacja) dla drużynowych harcerzy. Praca nad kategoryzacją ma być ciągła pracą roczną, a jej ocena ma być wynikiem kilku spotkań (wizytacji), których zadaniem jest obiektywna pomoc w ocenie poziomu drużyny. Ważnym elementem wymagań jest ich planowanie (nie wliczające się w punktacje), może ono wskazywać nasze cele do zrealizowania w najbliższym czasie. 

E-ranking ma za zadanie pokazać nam na jakim etapie są inne drużyny z naszej chorągwi czy też organizacji. Za razem ma być inspiracją.

Wypełnianie arkusza kategoryzacyjnego

Każdorazowo rozpoczynając wypełnianie arkusza wyświetlą się nam wymagania obowiązkowe (podświetlone) oraz wymagania z wyższej kategorii traktowane jako wymagania dodatkowe. Wśród wymagań obowiązkowych mamy zadania oznaczone gwiazdką, bez których awans na wyższą kategorię jest niemożliwy ze względu na regulamin drużyn ZHR oraz założenia zespołu kategoryzacyjnego Wydziału Harcerzy. Aby mieć możliwość zdobycia wyższej kategorii należy mieć min. 85% wymagań obowiązkowych oraz odpowiednią ilość  wymagań dodatkowych. Wypełniając arkusz kategoryzacyjny należy zaznaczyć wszystkie wymogi, które aktualnie spełniamy. 

Przykład: Poniższe wymogi w przypadku posiadania 4 zastępów za zaznaczane kolejno przez z nas.

W drużynie działają co najmniej 2 zastępy 

W drużynie działają co najmniej 3 zastępy,

W drużynie działają co najmniej 4 zastępy

Poprzez przycisk (Uwagi) drużynowy pokazuje innym jakie osiągnięcia ma na swoim koncie jednostka. Drużynowy wstawia link z opisem przeprowadzonej akcji lub jej opis np. akcja promująca ZHR.

Ważnym elementem wymagań jest ich planowanie (nie wliczające się w punktacje), może ono wskazywać nasze cele do zrealizowania w najbliższym czasie.

Niektóre zadania mogą zostać zamienione na inne (Zadanie alternatywne) po wcześniejszej akceptacji przez odpowiedniego przełożonego (dla drużyn aspirujących do kategorii próbnych i polowych odpowiedni hufcowy, dla kategorii leśnej komendant chorągwi, oraz dla kategorii puszczańskiej zespół kategoryzacyjny Wydziału Harcerzy.

Po zakończeniu wypełniania arkusza kategoryzacyjnego należy wcisnąć przycisk (Zakończ) oraz potwierdzić zakończenie wypełniania danego arkusza kategoryzacyjnego. Należy wpisać tam informację z kim wypełniało się arkusz oraz jest możliwość dodania dodatkowych uwag, które wyszły w trakcie wypełniania arkusza.

W zakładce e-kategoryzacja w danym polu np.spotkanie z hufcowym jest podana data wypełnienia arkusza.

W zakładce e-ranking wyświetla się nasza drużyna wraz z datą wypełnienia arkusza, liczbą punktów oraz obecnym poziomem kategorii drużyny. 

Uprawnienia 

Uprawnienia nadawane są przez administratorów komendantom chorągwi. Komendanci chorągwi tworzą hufce i nadają uprawnienia hufcowym przekazują uprawnienia dla hufcowych. Dla każdej z tych ról zostaną przygotowane narzędzia do wystawiania opinii drużynom, weryfikacji ich arkuszy oraz podglądzie aktualnego stanu ich jednostek.


Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji kategoryzacji, którą można pobrać z zakładki - pliki.